Všeobecné obchodní podmínky

 1. Let je možný pouze s platným certifikátem. Platnost certifikátu je 2 roky od data prodeje.
 2. Objednávkou certifikátu nebo prodávaného zboží souhlasí kupující s tím, že údaje o jeho osobě budou u provozovatele uchovávány v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Provozovatel se zavazuje, že bude používat tyto údaje pouze pro vlastní vyhodnocení a nebude je předávat dále třetím osobám.
 3. Provozovatel může spolupracovat se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
 4. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.
 5. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@balony-olomouc.cz.
 6. Smluvními stranami při nákupu letenek nebo zboží je Balóny Olomouc, s.r.o. Kaštanová 1055/14, Olomouc, IČO: 02134624, DIČ: CZ02134624 a příslušný kupující.
 7. Dárkové certifikáty prodávané provozovatelem opravňují k účasti na letu balónem v trvání cca 1 hodiny (podle druhu letu) a zahrnují tradiční křest pilotem balónu s vystavením křestního listu prvoletce. V ceně je rovněž zahrnuto také zákonem stanovené pojištění pasažéru.
 8. Po obdržení svého certifikátu nás prosím volejte na telefonní čísla 774 255 585, abychom dohodli termín startu. Termín startu muže být rovněž potvrzen elektronickou poštou na adrese info@balony-olomouc.cz. Pokud by nemohl být termín z důvodu povětrnostních podmínek dodržen, bude v krátké době dohodnut nový termín tak, aby termín i počasí vyhovovalo a let balonem se mohl uskutečnit (prosím kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech).
 9. V den startu si ještě jednou v době, která bude dohodnuta při sjednávání termínu, vzájemně telefonicky potvrdíme platnost letu v závislosti na příznivé, počasí k provedení bezpečného letu. Do té doby si zajistíme aktuální leteckou předpověď počasí, která rozhodne o tom, zda a ze kterého startovacího místa se vzneseme. Srážky, příliš silný vítr, jakož i eventuální varovné předpovědi počasí start vylučují. Mějte prosím pochopení pro to, že v zájmu krásného a především bezpečného letu muže pouze pilot rozhodovat o tom, zda a odkud se start uskuteční. Největší význam je zde kladen na Vaši bezpečnost.
 10. Pokud byste v dohodnutém termínu nemohli akci uskutečnit, uvědomte nás prosím minimálně 48 hodin předem. Jinak jste povinni určit za sebe náhradní osobu, nebo Váš dárkový certifikát propadá. Naše dárkové certifikáty jsou přenosné, nebudeme Vám účtovat žádné dodatečné náklady v případě, že za sebe určíte náhradní osobu. V případě, že se na místo setkání nedostavíte přesně, jste za to jako cestující sám odpovědný. Nedostavíte-li se, má to za následek ztrátu zaplaceného dárkového certifikátu bez náhrady. Rezervace Vašeho letu je závazná a ruší se pouze v případě nepříznivého počasí a pouze ze strany provozovatele.
 11. Z bezpečnostního důvodu nedoporučujeme přepravovat těhotné ženy a děti o výšce méně než 1,30 m. Směrem nahoru zde není žádná věkem podmíněná pevná hranice, rozhodující je individuální fyzický stav. Mladiství ve věku do 18 let musí mít doprovod dospělé osoby nebo písemné schválení osoby oprávněné k jejich výchově. Před startem by se měli se svým ošetřujícím lékařem poradit pasažéři s onemocněním srdce a krevního oběhu a s plicním onemocněním. Informujte nás prosím o eventuálních omezeních, případné o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle ... ). Starší osoby by se měly při rozhovoru s námi nechat informovat o možném riziku. Přeprava muže být odmítnuta, existuje-li podezření na požití alkoholu nebo drog před letem - zaplacená letenka v takovém případě propadá bez náhrady.
 12. Oblečte se prosím tak, jako byste chtěli ve stejné roční době podniknout pěší výlet. Vhodné je tmavší a starší oblečení z přírodních materiálu, nikoliv nové. Bezpodmínečně nutné jsou pevné boty bez podpatku. V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, můžete být velitelem balónu z přepravy vyloučeni.
 13. Filmování a fotografování je povoleno. Pouze domácí video pro vlastní potřebu. Komerční filmování - dle zvláštních podmínek. Za kamery, brýle a fotoaparáty však nemůžeme převzít žádné ručení. Vezme-li cestující uvedené předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto přístroje s sebou.
 14. Při přípravě ke startu, při startu samotném, během letu balónem a především při přistání Vám velitel balónu udělí pokyny, jak se chovat. V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí být všechny pokyny velitele balónu respektovány. Jestliže s tím budete souhlasit, můžete se spolu s velitelem balónu podílet na přípravě k letu a na činnostech po přistání balónu. Je vítána každá pomocná ruka.
 15. Nezapomeňte prosím na to, že v doprovodném vozidle při zpáteční cestě z místa přistání mají místo pouze cestující balónu. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci mohou sledovat pasažéry ve vlastním voze. V některých případech muže být nutné, že náš doprovod musí pro naložení a odvoz balónu najet na pole nebo louky. Prosíme Vás, abyste osoby, které pojedou za Vámi, upozornili na to, že se svými vozidly musí v každém případě zůstat na zpevněných cestách.
 16. V jednotlivých případech muže provozovatel pro realizaci letu použít jako náhradu jinou firmu pro realizaci balonového letu, který splňuje stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená firma. Ručení velitele balonového letu se řídí dle platných zákonů o civilním letectví.
 17. Podle leteckého zákona jsou cestující povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnost přepravy nebezpečných předmětu.
 18. Provozovatel vyhlídkových letu balónem si vyhrazuje právo na změnu balónu oproti původně naplánovanému.
 19. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli.
 20. Letenka je přenosná a je u ní storno poplatek ve výši 100% – znamená to tedy, že v případě, že byste letenku nechtěli využít, letenka propadne.
 21. Let je uskutečněn nejen za letových podmínek, ale bude uskutečněn u min. obsazenosti 6 pasažéry na daný let. V případě menší obsazenosti je provozovatel oprávněn let zrušit z důvodu neobsazenosti balonu.
 22. Dárkový certifikát lze bezplatně prodloužit v případě, že klient měl v době platnosti certifikátu plánované min. 3 termíny letu. Pokud nesplňuje tuto podmínku, je provozovatel oprávněn při prodloužení platnosti letenky žádat manipulační poplatek 500,-Kč za každý zakoupený jednotlivý voucher, nebo za každou osobu na voucheru.
 23. Pokud je některé z ustanovení těchto obchodních a přepravních podmínek neúčinné, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena.
Kontaktní údaje

Balóny Olomouc s.r.o.
Kaštanová 1055/14
779 00 Olomouc

Tel: +420 774 255 585
E-mail: info@balony-olomouc.cz

Počasí v Olomouci
Počasí Olomouc - Slunečno.cz

Copyright © 2013 BalonyOlomouc.cz

Designed by: www.vip-net.cz